thắc mắc ngoài lề: lão Thanh GK có tất cả mấy cái áo thun sọc vậy? Tại lúc nào gặp lão cũng thấy nhất y nhất quởn cái áo thun sọc hết á