⏰Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là ngày
01/11/2020 hay 01/07/2022 ❓❓❓

🧐Hiện nay, căn cứ vào Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14, nhiều người dùng và doanh nghiệp đang hoang mang thời hạn...