Còn nữa không post hết lên đi bạn, mình thích xem ảnh Việt Nam mình thời xưa lắm. Người Việt thì phải biết về người Việt ngày xưa chứ. Chắc khá đông người Việt mình còn rành bên Tàu hơn bên mình đó :D