bó tay với mấy bác thật, trêu em nó chạy mất dép rồi :))