Cảm ơn về những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ :)) mình đang tìm hiểu về nhiếp ảnh nên thấy rất bổ ích