đọc cái bài sử dụng 1 len ngẫm thấy đúng
đừng quá phụ thuộc vô thiết bị :emlaugh: