em nghe nói windows phone bị microsoft khai tử, không biết có chính xác không mấy bác