Em đang sử dụng phần mềm Fundy Designer để làm album. So sánh với các phần mềm khác cũng được ưa chuộng như smart album thì thấy bản Fundy Designer từ V8 tới hiện nay là V10 nó hơn hẳn Smart Album.
...