muốn ráp máy như thế nào mà đòi hỏi phải có nhiều mặt hàng. bạn chỉ cần nói ra cấu hình bạn muốn ráp thôi. thiếu gì chỗ đễ cho bạn ráp. đừng bao giờ nghĩ phi long, phuong tùng, phong vũ... là ok....