Cửa hàng Phong Vũ đó ko dính dáng gì đến Phong Vũ Sài Gòn, "cáo mượn oai hùm" í mà