mình hay mua hàng ở phương tùng bạn đến đó thử xem mới tậu em em lap ở đó xong ^_^ xài đã vật vã