oh,mấy cửa hàng máy tính ở đà nẵng,bảo hành trần ai lắm.Hư cái gì cũng bảo là chuyển về công ty mẹ(ở tận sài gòn hay hà nội)để kiểm tra.Để ngâm cả tháng trời,chán đà nẵng của chúng ta quá.