Ở đà nẵng mà mua máy vi tính thì xuân vinh ở hàm nghi là vô đối, thương hiệu đã được khẳng định, các bạn cứ hỏi những ai làm kỹ thuật thì biết, Xuân Vinh ở Đà Nẵng rất nổi tiếng lol