Chào bạn vns_dah_keke mình mới mua một bộ chỉ có CPU thôi (Chip+main+ram+vga Card) ở cửa hàng Thịnh Tiến đó, mình mua ở đó họ lấy giá gần bằng ở Sài Gòn, nhất là hàng của Gigabyte giá chíng hãng phân...