Bạn đến TORI COMPUTER www.tori.vn sẽ tư vấn lắp ráp cho bạn.

Tại đây đã láp rất nhiều máy xịn ở Đà Nẵng rồi.
Hôm trước có lắp 1 bộ AMD X4, HIS HD 4850 mới ra lò và một bộ AMD X3 đó