Thằng Phong Vũ laptop nghe nói là của Phi Long nó cạnh tranh với Nước Việt nên làm cái sát bên luôn đó.