Ở ĐN mà nói thì tui thấy thằng Phương Tùng bảo hành cũng ngon lành lắm. tui mua cái máy cách đây gần 3 năm.Cách đây mây tháng cái mainboard của máy tui bị hỏng mất, đến bảo hành nó cho mình lựa chọn...