MÌnh từng học DUy Tân, mình thấy bên Phi Long là ngon nhất, đừng bao giờ tới Phong VŨ, kinh nghiệm xương máu, mua rùi, tới bao hành được " hành" đã đời về thái độ của họ, tiệm Trường Sơn cũng dc lắm,...