oái, nhìn cái tờ giấy nó mỏng, sách này cũ lắm rồi đấy.