Chỉ cần viết bài hay và đi cà khịa một số người tự nhận là cao thủ về SEO => không khó để nhận được lượng traffic ngoài mong đợi. Ví dụ cụ thể: bạn tìm kiếm hoang hoải ăn củ cải sẽ thấy bài cà khịa,...