Có cài này ngon nè, cài win xong là có đủ luôn driver dùng rồi.