💌 Để sau này, ta lại ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những kỷ niệm ở miền đất lạ, để thấy “tụi mình” không nợ thanh xuân những chuyến đi dài.
● Kể ngay cho Thung lũng Tình yêu nghe về câu chuyện của...