Trai hay gái không phân biệt nghề nghiệp. Con gái có tính tỉ mỉ cao, học đồ họa sẽ có nhiều sp mới lạ.