Học đồ hoạ thì con gái siêng hơn, chịu khó làm hơn, mình thích 3D nhưng hông có khiếu, xu hướng 3D tương lai đó bạn, học đi nếu làm tốt lương cao đó, có thể inbox mình trao đổi thêm nhé, mình cần...