Muốn biết có bao nhiêu VPS trên Server thật, thì chỉ có cách liên hệ với admin Server thật để xem trên phần quản lý VPS mà thôi, nếu VPS sử dụng công nghệ ảo hóa sử dụng Ram vật lý ( VMWare ) thì...