Là một chuyên viên phân tích nghiệp vụ phần mềm chuyên nghiệp, đã bao giờ bạn có mong muốn sở hữu trong tay “tấm bằng chứng nhận” của IIBA chưa?

Chứng chỉ IIBA (International Institute of Business...