Hướng dẫn cho mọi người cách ẩn hay mở danh sách bạn bè facebook trên điện thoại giúp mọi người có thể ẩn đi danh sạch bạn bè của mình để không ai thấy kể cả bạn bè hay người lạ đều không thấy chi...