Ngày 25 tháng 8 năm 1991, Linus Torvalds đăng một thông báo cho biết ông đang xây dựng một hệ điều hành miễn phí. 30 năm qua, hệ điều hành đó có tên là Linux đã trở thành dự án mã nguồn mở quan trọng...