I. Nguyên tắc SMART là gì?
Ngày nay SMART được áp dụng vào mọi lĩnh vực khác nhau. Trong tuyển dụng, nó giúp nhân sự dễ dàng sàn lọc và đánh giá ứng viên trước buổi phỏng vấn.
II. Áp dụng nguyên...