Hầu hết chúng ta khi sử dụng faceboo dôi khi đều cố gắng tìm cách khoá facebook. Để không bị spam tài khoản hoặc chặn luôn facebook mãi mãi để chuyển sang tài khoản mới. Vậy làm sao...