Không riêng gì Laptop bất cứ món đồ hay phụ kiện nào ta sử dụng cũng nên bảo quản kĩ lưỡng để giảm thiểu rủi ro.

Ở đây (Spalaptop .com) sẽ nói với bạn những vấn đề mà chắc có lẽ, rất nhiều bạn vẫn...