Gì chứ mấy bệnh ung thư vẫn là nguy hiểm nhất, anh chị em cứ phải có biện pháp phòng ngừa trước ạ. Như em thì em chọn trang uy tín về món thuốc thang này.