Uh,theo tôi thì cuối cùng tất cả sự việc cũng chìm xuồng mà thôi hoặc là giải quyết kiểu giơ cao đánh khẽ, có 1 kẻ thế thân,thế là xong
Nói chung là chán