Các bạn vào đây sẽ có đủ đường dẫn đến các link liên quan hơn
http://www.ttvn.com.vn/vi-VN/tintuc/tin-btc/2004/12/218.ttvn
tôi đọc bài viết của Báo CAND điện tử mà thấy khó chịu quá,ko biết họ ám...