đây là thông báo chính thức mới nhất từ BTC:

http://www.ttvn.com.vn/vi-VN/tintuc/tin-btc/2004/12/218.ttvn

ngắn gọn, nhẹ nhàng