Tôi cũng đang mong chờ xem kq thông báo thế nào??!?! Mọi người đừng nên hy vọng nhiều