Chưa chắc thì đừng có phát biểu lung tung nhá, chỉ biết ngồi ngó sản phẩm dự thi rồi đoán mò... chả đâu ra đâu :glare:

PS : xài thử PPC iCA Client chưa ?