Có thể nói câu chuyện sắp kết thúc, chúng ta cũng nên nhìn lại chính mình sau vụ này.
Ai chưa nghe, hãy tìm và nghe thử bài Con số không của Bức Tường và bớt lời đi ...

Hết .