Để phát triển,đừng bán bác à.Vì tự nó đã nuôi đc nó rồi!