mình thấy không khác nhau mấy .. chỉ khác chỗ là tỉa tốt hơn thôi