Họ nên khảo sát cầu thủ bóng đá để thấy nỗi lo lắng lớn mức nào. Vận động viên cũng nên được khảo sát. Diễn viên phim cấp 3 cũng nên luôn. Cuối cùng thì sao, ai cũng lo lắng cả nhưng thế giới đang...