Hiện tại iPREG đang triển khai các dự án lớn về sức khỏe và y tế cộng đồng, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau:

Copywriter​

Chịu trách nhiệm biên soạn nội dung cho...