Sao mình làm mà nó vẫn không ẩn được vậy bạn? Có teamview không chỉ mình với :((