Tài liệu hướng dẫn trên google rất nhiều bạn nhé. Cài rất đơn giản.