Theo một khảo sát của Harvey Nash Technology survey năm 2018, các developers có những nỗi lo về nghề nghiệp của họ khi bước qua tuổi 45. Có đến 61% những người được hỏi có những lo lắng về những giới...