bạn cài vddos theo hướng dẫn sẽ có 1 proxy https://www.ddth.com/search.php?searchid=7565423