E có con PC I5 chạy main h61 của asus. dạo này nó bị điên nặng.
Vấn đề là nếu tắt từ đêm tới sáng thì mở không lên và không cách nào mở lên.
Chỉ có một cách là cắm dây nguồn 20/24 vào pc rồi dùng...