PMG-Fi là công nghệ mà hầu hết các mẫu xe Honda đang sử dụng. Vậy động cơ này có ưu điểm và nhược điểm gì? Liệu nó còn thích hợp để sử dụng trong tương lai không?​

PGM-FI của Honda là gì?​

Hệ...