2 con này đều chiến đc, với cái cấu hình đó mình còn kéo call of duty ầm ầm nữa là....nhưng không rõ sao giá mắc zữ vậy trời