Thua mấy con xe số ngày xưa hết bao bền ít hỏng hóc nếu biết bảo dưỡng thường xuyên định kỳ